Бид 2004 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

Шон дээр суурилуулсан гүйдлийн трансформатор