Бид 2004 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

10кВ-ын боломжит трансформатор