Бид 2004 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

Трансформаторын тоолуур