Бид 2004 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

20-35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор